Ekonomiavdelningen

Ekonomiavdelningen stöttar verksamheterna med

  • planering av ekonomin genom att göra budget
  • löpande uppföljning och analys av det ekonomiska resultatet
  • ger råd i ekonomiska frågor.

Fysisk miljö stöttar verksamheterna med att

  • anpassa lokaler
  • utrusta med nätverk och datorer
  • samordna säkerhetsarbetet.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen