Avdelningen för kommunikation,
medborgarkontakt och antagning

Kommunikation stöttar verksamheterna med

 • intern och extern kommunikation
 • webb och digitala kanaler
 • trycksaker, grafisk produktion, foto, film och profilprodukter.

Hjälp med kommunikation – beskrivning av stödprocesser.

Studie- och yrkesvägledning

Genom förbokade möten på plats, via chatt, telefon, e-post eller via videosamtal på dator/ mobil kan malmöbor träffa en studie- och yrkesvägledare. Under samtalet kan hen få stöd i att inventera sina kompetenser och färdigheter, göra upp en individuell studie- eller handlingsplan och diskutera mål för studierna.

Studie- och yrkesvägledare hjälper Malmöbor som:

 • är osäkra på sitt studie- och yrkesval
 • har allmänna frågor om studier och utbildningar
 • har frågor om behörighet till utbildningar
 • vill göra en betygs- eller studieplanering.

Antagningsenheten

Antagningsenheten ansvarar för antagning till gymnasie- och vuxenutbildning. Enheten handlägger och administrerar ansökningar till gymnasieskolan samt arbetar med uppföljning av antagningsstatistik och juridiska frågor kring antagning.

Enhetschef: Cecilia Jönsson

Antagningen ansvarar för

 • antagningen av gymnasieeleverna till alla gymnasieskolor i Malmö
 • största delen av antagningen till Komvux Malmö
 • utredning inför beslut om tilläggsbelopp inom gymnasieskolan
 • att samordna gymnasiesärskoleeleverna.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen