Resa i tjänsten med elever

Information om att resa i tjänsten med elever.

Riskbedömning ska alltid göras när du reser med elever. Det finns en ifyllnadsbar mall för detta.

Lägerverksamhet och tillfälligt utflyttad verksamhet med övernattning

När du rest med elever och övernattat får du ersättning enligt Bilaga L, som du kan läsa om på SKLs hemsida. Du ska registrera en reseräkning i Travel samt fylla i en lägerersättning under Tillägg/Avdrag i HRutan.

Lägerersättning ger 380 kr/dygn (samma belopp för resa i Sverige som resa i utlandet) och ska användas vid resa med elever och studieverksamheten förlagd på annan ort. Är ni flera anställda på resan så täcker ni upp dagen på ”rullande schema”. Ni är med andra ord inte alltid i tjänst även om ni väljer att delta på aktiviteter.

Du får ersättning för varje dygn med övernattning. Beloppet innefattar ob-ersättning, övertidssättning samt för jour- och beredskap. I ersättningen ingår även semesterlön och semesterersättning. För fullgjort aktivt arbete utöver ordinarie arbetstid ges tidskompensation timme för timme.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen