Resor i tjänsten

En resa i tjänsten, kortare eller längre, är ett beslut som din chef ska godkänna i förväg. Malmö stad har en gemensam resepolicy med riktlinjer som gäller för alla anställda.

Alla resor i tjänsten som du som medarbetaren gjort i ditt arbete, dvs till ett annat ställe än där du normalt utför sina arbetsuppgifter. Grundprincipen är arbetsgivaren står för kostnader som du har i samband med resa i tjänsten, till exempel parkeringskostnader och kilometerersättning. 

Diskutera igenom resan med din chef innan du åker. Ni ska på förhand komma överens om hur tid utöver arbetstid samt restid hanteras.

Reseräkning

Alla tjänsteresor som är över 50 km från den vanliga verksamhetsorten, ska registreras som en reseräkning i HRutan. Med vanliga verksamhetsorten avses ett område på 50 km från både den plats där du vanligtvis arbetar och din bostad.

Traktamente är en ersättning för ökade levnadskostnader som du har i samband med en tjänsteresa. Det gäller ökade kostnader för mat, övernattning och andra småutgifter. Om du har fri kost under resan, kommer ditt traktamente att reduceras i enlighet med Skatteverkets regler.

Betalningssätt vid och på resa

För att få ersättning för utlägg måste du ha originalkvitto.

Kostnader vid resa så som bokning av flyg, hotell, tåg, båt, flygtaxi och tågtaxi sker genom den resebyrå som Malmö stad har avtal med och resan faktureras enheten. Övriga kostnader som inte kan faktureras via resebyrån betalas på följande sätt:

  1. Kreditkort enligt avtal- Eurocard
  2. Annat privat betalkort
  3. Egna utlägg, redovisas mot kvitto.
  4. Reseförskott

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen