Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start/verksamhet/pedagogisk-verksamhet

Obehöriga personer i skolan

En skola är en offentlig miljö – men inte en offentlig plats. Personer som inte har ett ärende i skolan får inte vistas på skolområdet när verksamheten är igång.

Enligt skolverkets riktlinjer är det rektorn som ansvarar för att ta fram rutiner för hur utomstående besökare hanteras.

Generella rutiner för oplanerade samtal/möten/besök:

  1. Personer med ett ärende på skolan ska få hjälp att hitta rätt. Att fråga en obekant person om ärende ger därför en bild av servicenivån och visar viljan att hjälpa till.
  2. Alla utomstående som kommer till skolan oanmält ska anmäla sitt ärende i receptionen.
  3. Om ärendet är obehörigt ska personen avvisas, vänligt men bestämt.
  4. Om vederbörande inte lämnar skolan vid uppmaning kalla på hjälp av annan personal.
  5. Vid vägran ring polisen på telefonnummer 114 14. Vid akuta situationer telefonnummer 112. Om möjligt stanna kvar och observera tills situationen är avklarad.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen