Centrala ämnesgrupper

Ämnesgrupperna ska skapa likvärdighet mellan skolor och arbeta för ökad kvalitet och måluppfyllelse inom ämnena.

Centrala ämnesgrupper stiftas för ökad likvärdighet och samsyn inom ämnen, utveckla det didaktiska samtalet mellan skolor och lärare, samt bevaka och föreslå fortbildningsinsatser inom ämnet (bland annat genom att föra kommunikation med högskolor och universitet).

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen