Pedagogisk utveckling

Den här delen av Komin handlar om arbetet i utbildningsverksamheten.

Centrala ämnesgrupper

Organisation, uppdrag och beskrivning av ämnesgrupperna.

Pedagogisk Inspiration Malmö

Pedagogisk stöd inom de tre skolförvaltningarna pedagogiska utvecklingsarbete.

Pedagog Malmö

Pedagog Malmö är ett forum för pedagogisk skolpersonal i Malmö (från förskola och fritidshem till vuxenutbildning), i både kommunala och fristående skolor.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen