Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start/verksamhet/pedagogisk-verksamhet

Frånvaro – närvaro

Vid upprepad eller längre tids frånvaro är skolan skyldig att utreda orsaker till frånvaron för att kunna sätta in lämpliga åtgärder.

Oavsett frånvaroorsak är det betydligt enklare att ge stöd i ett tidigt skede än om beteendet är etablerat. Tidiga tecken på frånvaro ska därför tas på stort allvar.

För ökad likvärdighet och för att stödja verksamheten har riktlinjer för hantering av frånvaro, utredningsmall samt brev till vårdnadshavare/elev tagits fram. Materialet börjar användas med start läsåret 2019/2020 och kommer att utvärderas fortlöpande.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen