Arbete med elever i behov av särskilt stöd

När en elev riskerar att inte uppnå de mål som minst ska uppnås i en kurs eller ämne trots att extra anpassningar gjorts ska elevens behov av särskilt stöd utredas.

Rektor ska skapa rutiner för att lärare och övrig skolpersonal tidigt ska kunna uppmärksamma tecken på att en elev kan vara i behov av särskilt stöd.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens rutin för arbete med elever i behov av särskilt stöd beskrivs i processkartan som du hittar på den här sidan. Processkartan beskriver arbetet med att anmäla, kartlägga, utreda, besluta om, genomföra och följa upp åtgärder samt avsluta åtgärdsprogram.

Blanketter som stödjer arbetet finns på den här sidan och i Platina.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut om att avsluta åtgärdsprogram.docx 62.6 kB 2017-09-08 15.41
Beslut om att inte utarbeta ett åtgärdsprogram.docx 62.3 kB 2017-09-08 15.42
Beslut om åtgärdsprogram för en elev i behov av särskilt stöd.docx 52.8 kB 2017-09-08 15.42
Utredning av elevs behov av särskilt stöd.docx 56.5 kB 2017-09-08 15.42
Utvärdering av åtgärdsprogram.docx 53.6 kB 2017-09-08 15.43

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen