Elevhälsa

Enligt skollagen ska det finnas elevhälsa för alla elever. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Elevhälsan ska stödja varje elevs utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det ska finnas tillgång till skolsköterska, skolläkare, kurator, psykolog och personal med specialpedagogisk kompetens.

Arbetet förutsätter en hög grad av samverkan inom elevhälsan, men också mellan elevhälsan, lärare, övrig personal i skolan och externa aktörer. Vilket är nödvändigt för att kunna förstå och stötta elever i det sammanhang de befinner sig i.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen