Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start/verksamhet/pedagogisk-verksamhet

Elevdator och överenskommelse

Inom gymnasieskolan i Malmö stad får samtliga elever en digital enhet som ett verktyg i lärandet.

Eftersom enheten är skolans egendom så måste eleven vid utkvitteringen underteckna en överenskommelse där det framgår vilket ansvar elev har för enheten. Kvittensen förvaras på skolan fram till att enheten återlämnas.

Sammanfattningsvis gäller att eleven/vårdnadshavaren bär ett personligt ansvar för att enheten används på föreskrivet sätt, inte skadas eller förloras. Om det är uppenbart att skadan beror på en olycka ska eleven få sin enhet reparerad eller få en ny på skolans bekostnad.

Om fel eller skada som uppstår på enheten på grund av att eleven bryter mot innehållet i överenskommelse kan eleven/vårdnadshavaren bli ekonomiskt ansvarig då enheten är att betrakta som skolans egendom.

Det är skolan som ansvarar för den utredning som krävs av händelseförloppet och avgör om eleven varit oaktsam. Vid oaktsamhet kan eleven bli ersättningsskyldig.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen