Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start/verksamhet/pedagogisk-verksamhet

Mottagande till och utskrivning ur gymnasiesärskolan

För att avgöra om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan har antagningsenheten tagit fram stödmaterial och rutiner.

Antagningsenheten ansvarar för att besluta om mottagande till gymnasiesärskola samt säkerställa hur elevens rätt till undervisning genomförs.

I en utredning inför ansökan till gymnasiesärskola ska det alltid ingå en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen