Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start/verksamhet/pedagogisk-verksamhet

Antagning, övergångar och utskrivning

Avbrott från studier – för kommunal gymnasieskola

Kommunala gymnasie- och gymnasiesärskolor ska skicka in en avbrottsblankett till KAA-UngMalmö om en elev som är folkbokförd i Malmö ska avbryta sina studier.

Mottagande till och utskrivning ur gymnasiesärskolan

För att avgöra om en elev tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan har antagningsenheten tagit fram stödmaterial och rutiner. 

Övergångar grundskola – gymnasium – gymnasieutbildning

Grundskoleförvaltningen har tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen tagit fram gemensamma riktlinjer och rutiner för samverkan och övergångar.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen