Pedagogisk verksamhet

Antagning, övergångar och utskrivning

 • Övergångar grundskola – gymnasium – gymnasieutbildning
 • Mottagande till och utskrivning ur gymnasiesärskolan

Antidiskriminering, jämställdhet och normkritik

 • Arbete mot diskriminering och kränkande behandling i skolan
 • Rutin vid anmälan av trakasserier och kränkande behandling av elev
 • Skolans likabehandlingsarbete

Elevhälsa

 • Arbete med elever i behov av särskilt stöd
 • Förfrågan om stöd från central elevhälsa
 • Frånvaro – närvaro

Praktik för elever

 • Arbetsmiljö vid APU/APL
 • Riskbedömning vid APU/APL
 • Ersättning vid personskada – elev

Pedagogisk utveckling

 • Centrala ämnesgrupper
 • Förstelärares uppdrag
 • Teknoteket
 • Utvärdering inför att förordnande löper ut för förstelärare
 • Pedagogisk inspiraton

Trygghet i pedagogisk verksamhet

 • Handlingsplan för trygg och säker skola
 • Drogpolicy för elever
 • Elevskyddsombud
 • Avstängning av elev
 • Riskbedömning av undervisningsmiljö

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen