Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start

Flextidsöverenskommelser

Flex innebär att du inom vissa givna ramar, ges möjlighet att påverka och planera längden på arbetspassen dag för dag.

Planering ska utgå både från verksamhetens behov och egna önskemål. Förvaltningens flextidsöverenskommelser beslutades 2016 och gäller framöver.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen