Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start

Min anställning på GVF

Här hittar du som är anställd på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, HR-information som är specifik för förvaltningen.

Min anställning

Central information för alla anställda i Malmö stad. Här hittar du bland annat policyer och riktlinjer – som på olika sätt berör dig – personalavin, HRutan, samt regler kring arbetstid och frånvaro.

Flextid

Kort om förvaltningens flextidsöverenskommelser.

För dig som är ny medarbetare

Samlad information om vad som är viktigt att ta del av och vad som gäller på just vår förvaltning.

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Om medarbetarsamtal, lönesamtal och lönekriterier. Mallar och stöd för både chef och medarbetare, inför och under medarbetarsamtalet.

Personaltidning

Edico är en tidning för medarbetare inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i Malmö stad. Syftet är att medarbetarna ska synas och komma till tals, och få en överblick av förvaltningens verksamheter.

Edico finns även på Facebook.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen