Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start

Krisberedskap & krishantering

Förvaltningens krisberedskap bygger på det centrala styrdokumentet Program för Malmö stads krisberedskap 2016–2019 och Central krisledningplan för Malmö Stad.

Förvaltningens krisledning består av förvaltningschefen, beredskapssamordnaren och kommunikationschefen. Krisledningen upprättar vid behov en stabsfunktion och en utökad kommunikationsfunktion samt ytterligare stödfunktion. Staben utformas utifrån krisens art och leds av förvaltningens beredskapssamordnare.

Kommunikationen vid en oönskad händelse ska vara snabb, tillförlitlig och tydlig. Kontakta därför omedelbart förvaltningens kommunikationschef eller beredskapssamordnare. God kommunikation kan göra att incidenter inte utvecklas till kriser. Det är därför viktigt att Malmö stads verksamheter beaktar betydelsen av kommunikationsinsatser såväl före, under som efter en kris.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen