Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start/stod-och-service

Trycksaker/grafisk produktion

Kommunikationsavdelningen arbetar med formgivning av bland annat skolbroschyrer, annonser, kataloger, vepor, beachflaggor och roll-ups.

Malmö stad har en rad gemensamma riktlinjer för all grafisk formgivning som exempelvis styr typsnitt, färger och placeringen av Malmö stads logotyp. Med det som grund strävar kommunikationsavdelningen efter att verksamheterna ska ha en form som gör dem lätt igenkännbara och målgruppsanpassade.

Det är verksamheten som är experten och som producerar underlag/innehåll. Detta kan sedan utvecklas i dialog med kommunikationsavdelningen för att ytterligare passa sammanhanget och mottagaren. Ett exempel på en återkommande trycksak är skolbroschyrerna som avdelningen tar fram i dialog med gymnasieskolorna varje höst inför gymnasievalsperioden.

Kommunikationsavdelningen kan med fördel involveras i ett tidigt skede när nya behov av att informera och kommunicera uppstår. Verksamheterna kan på så sätt få ett bollplank i valet av kommunikationskanaler.

För att undvika missförstånd och spara tid/resurser är det viktigt att all kontakt kring text, korrektur och tryckgodkännande går via en representant från verksamheten med mandat, inte flera olika personer.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen