Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start/stod-och-service

Sociala medier

Kommunikationsavdelningen är ett stöd för verksamheternas användning av bloggverktyg och konton på sociala medier. Avdelningen har även tillsyn över närvaron i sociala medier för förvaltningen som helhet och är stadskontorets förbindelselänk i frågor rörande området.

Många av förvaltningens verksamheter kommunicerar med Malmöbor på sociala medier, som t.ex. Facebook och Instagram. Malmö stad har riktlinjer för närvaron på sociala medier som verksamheterna måste ta del av. Ansvarig för verksamhetens konton har i uppgift att se till att verksamhetens konton på sociala medier hålls aktiva och uppdateras regelbundet.

Kommunikationsavdelningen kan agera bollplank när ni ska starta upp nya konton på sociala medier eller avsluta gamla. Avdelningen kan även vara ett stöd när det kommer upp frågor kring hur er verksamhet ska hantera till exempel kommentarer eller frågor som kommer in via sociala medier.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen