Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start/stod-och-service

Välkomstkit för öppet hus

Rulla ut röda mattan och sätt upp flaggorna för att välkomna högastadieeleverna och deras vårdnadshavare! Nu finns det ett särskilt välkomstkit för skolornas öppet hus.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens kommunikationsavdelningen har skapat ett välkomstkit för gymnasieskolornas öppet hus. Syftet är att förstärka att gymnasieskolornas öppet hus är något speciellt samt att göra det tydligt för besökaren vilken ingång eller vilka ingångar skolan vill att man använder.

Välkomst-kittet är tänkt att kunna fungera för en eller två huvudentréer och består av 4 stycken beachflaggor med två olika motiv (”Välkommen” och ”Öppet hus”), 4 stycken trådlösa spotlights att belysa flaggorna med, 2 stycken röda mattor samt 8 stycken avgränsningsstolpar med röda band.

Kittet (hela kittet eller delar av) bokas genom att kontakta Pelle Jernryd på kommunikationsavdelningen på Storgatan 20. Kittet hämtas och lämnas på samma adress. Eftersom att datumen för öppet hus ibland avlöser varandra är det viktigt att kittet återlämnas på överenskommet datum med laddade lampor. En enklare manual för lamporna följer med i packningen.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen