Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start/stod-och-service

Mallar i Word, Excel och Powerpoint

Använd Malmö stads dokumentmallar för att uppnå en tydlig och enhetlig kommunikation och dokumentation. Mallar finns för Word, Excel och Powerpoint, och innehåller rätt logotyp och typsnitt.

Använd dig alltid av en mall oavsett om du ska använda den internt eller externt. Ändra inte i sidhuvudet men ändra sidfoten till rätt avsändare. När du ska spara ditt dokument, kom ihåg att “spara som” så att du inte skriver över befintlig mall. Genom att använda rätt mallar i ditt arbete försäkrar du dig om att du följer Malmö stads riktlinjer.

Du når mallarna direkt från Word, Excel eller Powerpoint. Du kan även hitta samtliga mallar på de kommungemensamma sidorna på Komin.

Stadsövergripande Wordmallar

Du hittar stadsövergripande dokumentmallar (exempelvis styrdokument, rapportmall, kommunikationsplan med mera) direkt via Office Word.

Öppna menyn "Arkiv" och välj "Nytt". Klicka därefter på mappen "Allmänna mallar".

Du kan även hitta samtliga mallar på de kommungemensamma sidorna på Komin.

Förvaltningsspecifika dokumentmallar

Du hittar förvaltningsspecifika dokumentmallar (exempelvis allmänt dokument, informationsblad, agenda, brevmall, protokoll med mera) direkt via Office Word.

Öppna menyn "Arkiv" och välj "Nytt". Klicka därefter på mappen med förvaltningens namn.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen