Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start/stod-och-service

Kommunikationsplanering

Med en systematisk planering av kommunikationsinsatser sparas tid och pengar, samtidigt som du ökar förutsättningarna att nå målen med din verksamhet, ett projekt eller en aktivitet. Genom att planera kommunikation försäkrar du dig om att du når dina målgrupper på ett sätt och i en form som ger önskade effekter.

"Vem säger vad, i vilken kanal, till vem och med vilken effekt?"

En skola med vikande ansökningssiffror behöver nå ut med information till ungdomar om utbildningarna. Målet är att få fler sökande.

En annan skola planerar en tillfällig flytt under renovering, vilket berör och oroar många; elever, vårdnadshavare, elever på tillfällig adress med flera. Målet är en smidig flytt med största möjliga trygghet och trivsel för alla berörda.

Båda skolorna kan med planerad, strategisk kommunikation nå sina mål.

Exempel på insatser:

  • Kampanjer
  • Förändringskommunikation
  • Profilering, dvs. att förtydliga en verksamhets identitet låta det genomsyra alla typer av kommunikationsaktiviteter för att åstadkomma bättre och tydligare kommunikation

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen