Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start/stod-och-service

Gymnasiewebbar

För att möta konkurrensen från friskolorna skapade kommunikationsavdelningen webbsidor för gymnasieskolorna med gemensam design och nya tekniska möjligheter.

Webbsidornas huvudmål är att öka antalet sökande till de nationella programmen på Malmö stads gymnasieskolor. Gymnasieskolornas webbplatser riktar sig därför främst till högstadieelever och deras vårdnadshavare. Sekundära målgrupper är bland annat vårdnadshavare till skolans nuvarande elever eller personer som söker jobb i Malmö stad.

Specifik information till skolans egna elever (ledighetsansökan, elevhäfte, ordningsregler med mera) ska dock ligga på skolans interna/pedagogiska webbsida.

Några skolor har även en ytterligare målgrupp i form av besökare till restauranger, bageri, konserter, föreställningar och andra evenemang.

Webbstyrgruppen har det övergripande strategiska och operativa ansvaret för malmo.se och Komin. I webbstyrgruppen ingår bland annat stadsdirektören samt webbsystemägarna.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen