Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start/stod-och-service

Foto

Inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen används bilder till många olika syften – i allt från kampanjer eller på webben till olika trycksaker eller intern information.

Foto används ofta, både i den pedagogiska verksamheten och som en del av vår information och marknadsföring. Vi ser till att bilderna håller hög fotografisk kvalitet och har rätt bildmässigt innehåll för att materialet ska bli så bra så möjligt i sitt sammanhang. Vi har tillgång till den utrustning som krävs så att varje fototillfälle uppfyller beställarens krav och önskemål i största möjliga utsträckning.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen