Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start/stod-och-service

Inköp och upphandling

Varje gång du ska göra ett inköp måste du fundera på hur du gör för att följa de lagar och riktlinjer som finns för offentliga myndigheter.

När du ska göra ett inköp

Det är viktigt att du gör inköp genom de avtal Malmö stad har, då dessa är upphandlade enligt gällande regelverk, uppfyller relevanta krav och har konkurrensutsatts på marknaden. Se Malmö stads avtalskatalog.

Malmö stad har ramavtal inom en mängd olika avtalsområden och inköpen ska i första hand göras via ekonomisystemet Ekot.

Finns inte varan eller tjänsten du söker i avtalskatalogen?

Om det inte finns ett avtal för det du ska köpa behöver en upphandling genomföras.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen