Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start

Kränkande särbehandling och trakasserier

I Malmö stad ska ingen medarbetare utsättas för kränkande särbehandling eller trakasserier. Alla medarbetare ska bemöta varandra med respekt och arbetsplatsen ska vara en trygg och trivsam plats att vistas på.

Alla medarbetare ska känna till vad som menas med kränkande särbehandling och trakasserier samt var de kan vända sig om de känner sig utsatta.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen