Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start

Företagshälsovård

Företagshälsovård kan beställas av chef/HR via Feelgoods webbportal.

Vid beställning via telefon och e-post ska beställarens namn, kostnadsställe, arbetsplats, vad beställningen gäller, medarbetarens namn och personnummer anges.

I undantagsfall, om den anställde av någon anledning inte kan/vill informera sin chef, kan HR-avdelningen utfärda en beställning för ett förstagångsbesök.

Om du som chef önskar rådgivning i ett ärende kan du kontakta din HR-konsult.

För ombokning eller avbokning, kontakta Feelgood Access Malmö stad 040-28 66 90 . Avbokning ska ske senast 24 timmar innan avtalat besök annars debiteras förvaltningen enligt gällande timkostnad.

Webbportal

Beställning av företagshälsovård sker via Feelgoods webbportal av chef/HR. Inne i webbportalen klickar du på "beställ här". Feelgood återkopplar till dig genom e-post med information om vidare ärendehantering.  

Kontaktuppgifter

Feelgood företagshälsa
Hans Michelsensgatan 9
211 20 Malmö
Kontaktcenter  040-28 66 90
malmo@feelgood.se

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen