Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start

Anmälan av tillbud och arbetsskada

Malmö stad är skyldiga att anmäla om anställd har råkat ut för en allvarligt tillbud eller arbetsskada.

Anmälan görs i Agera, som är Malmö stads digitala system för avvikelsehantering inom arbetsmiljö och säkerhet. Inom arbetsmiljön ska arbetsskador och tillbud anmälas och inom säkerhet avser anmälan riskobservationer och egendomsskador.

Roller i Agera

  • Medarbetare: Registrera ärenden
  • Chef: Handlägga och utreda ärenden
  • Skyddsombud: Information om ärenden
  • Superanvändare: Övergripande support.

Anmälan

Logga in på Agera med dina ordinarie Malmö stads uppgifter (användarnamn och lösenord).

Händelser som berör elev

Händelser som berör elev ska ej hanteras i Agera utan rapporteras och dokumenteras i Platina.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen