Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start

Anställning och lön

– nytt arbetssätt

Från och med 7 januari 2019 gäller ett nytt arbetssätt inom anställning och lön. På den här sidan hittar du information om det nya arbetssättet inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

Det nya arbetssättet har tagits fram som en del i det stadsövergripande förändringsprojektet Anställning och lön. Målet med förändringen är att alla medarbetare ska ha rätt anställningsavtal och få rätt lön i rätt tid.

Det nya arbetssättet består av två delar:

Registrering av anställningsuppgifter

Alla anställningar ska kvalitetssäkras av HR-administratörer med fysisk och organisatorisk placering på förvaltningens HR-avdelning.

Registrering av oplanerad frånvaro

Funktionen frånvarorapportör upprättas på varje skolenhet för att säkra en korrekt registrering av oplanerad frånvaro.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen