Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start

Rekrytering av förstelärare

Karriärtjänsten förstelärare ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Det är därför viktigt att förvaltningen har en hög kvalitet på rekryteringsprocessen för förstelärare.

AKTIVITET

ANSVAR

Kravprofil formuleras i mall för förstelärartjänst

Chef

HR-konsult konsulteras vid framtagande av kravprofil

Chef

Tidplan upprättas tillsammans med HR-konsult

Chef

Annons utformas efter kravprofil

HR

Annons läggs ut på LinkedIn

HR

Urval utifrån kravprofil

HR och chef

Kontrollera lärarlegitimation

Chef

Första intervju i enlighet med intervjuguide för förstelärare

HR och chef

Andra intervju i enlighet med intervjuguide för förstelärare

Chef

Referenstagning i enlighet med referensguide för förstelärare (minst 2 referenser

Chef

Tillsättning (provanställning kan komma att tillämpas ex. förekomma om kandidaten inte tidigare har erfarenhet av försteläraruppdrag, erfarenhet av elevgruppen etc.)

Chef

Återkoppling till övriga kandidater

Chef

Anställningsavtal skrivs i enlighet med mall

Chef

Slutför diarieföring i Platina och delegationsbeslut

Chef

 

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen