Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start/organisation-och-styrning

Avgångssamtal

När medarbetare slutar finns ett naturligt tillfälle att ta tillvara på erfarenheter och synpunkter som medarbetaren har om Malmö stad, förvaltningen och arbetsplatsen som arbetsgivare. Ett lärande ledarskap ger kraft att växa!

Avgångssamtalets syfte är att:

  • visa ett intresse för medarbetarens erfarenheter och synpunkter
  • hitta möjligheter till förbättringar i verksamheten men också bibehålla det som vi är bra på
  • öka kunskapen om hur organisationen kan bli bättre på att attrahera och behålla värdefulla medarbetare

Om du som är chef vill ha stöd inför eller efter ett avgångssamtal, kontakta din HR-konsult.

HR-avdelningen skickar även ut avgångsenkäter till de som väljer att avsluta sin anställning i syfte att på ett systematiskt sätt skapa en bild över varför medarbetare väljer att avsluta sina anställningar för att bli bättre på att behålla och attrahera kompetenta medarbetare.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen