Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start

Kompetensförsörjning, rekrytering och arbetsgivarmärket 

För att kunna erbjuda Malmöborna en hållbar och god service samt möta deras behov inom våra verksamheter är det av avgörande betydelse att gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kan rekrytera, utveckla och behålla engagerade medarbetare med rätt kompetens.

Med bakgrund av detta har förvaltningens HR-avdelning tagit fram en kompetensförsörjningsstrategi och rapporterar i enlighet med Malmö stads övergripande kompetensförsörjningsprocess årligen in kompetensgap samt kompetensförsörjningsplan till nämnd och staden.

Rekrytering

För att underlätta för verksamheterna har HR-avdelningen tagit fram några förvaltningsspecifika dokument gällande rekrytering.

Arbetsgivarmärket

Nedan hittar du förvaltningens strategi för arbetsgivarmärket, som syftar till att stärka förvaltningens förmåga att vara en attraktiv och hållbar arbetsgivare.  

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen