Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start

Introduktion för nyanställda på arbetsplatsen

HR har tagit fram en mall för att du som chef ska ge dina nyanställda på arbetsplatsen en så bra introduktion det bara går.

Det är lätt att missa olika punkter, men med detta underlag hoppas vi göra mindre missar och på det sättet få en bättre introduktion och bli en mer attraktiv arbetsgivare och arbetsplats.

Introduktionen ska tillgodose arbetsgivarens behov av att så snabbt som möjligt introducera den nyanställde in i arbetet. Introduktionen ska även tillgodose den nyanställdes behov att komma in i arbetet, arbetsgruppen samt att känna sig välkommen.

Den nya medarbetaren ska också med hjälp av introduktionen få förståelse och kunskap om de uppdrag inom området som verksamheten har, och förstå Malmö stads organisation.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen