Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start/organisation-och-styrning

Introduktion för nya chefer

Nyanställda chefer ska under det första året erbjudas introduktion till ledarrollen, uppdraget och förvaltningen.

Varför introduktion?

En introduktion ska skapa förståelse för vilket sammanhang du som ny chef ska verka i och tydliggöra värderingar och uppdrag. Introduktionen ska ge allmängiltig information och introducera funktioner i förvaltningen. Den ska även ge stöd och utveckling i ledarskapet i linje med uppdraget. Vidare är en introduktionen viktig för att ge möjligheter att som ny chef skapa relationer och nätverk inom organisationen.

Introduktion för chefer ska innehålla:

  • möta medarbetare med enhetsspecifika, områdes- och förvaltningsövergripande funktioner.
  • gå stadsgemensamma utbildningar inom specifika områden.
  • erbjudas möjlighet att få en fadder.
  • få tillgång till styrande och stödjande dokument.

Varje introduktion anpassas utifrån de individuella behoven.

Ansvar för introduktion

Som närmaste chef till ny chef är du huvudansvarig för introduktionens planering och innehåll. Om du behöver specialiststöd, kan du ta kontakt med avdelningschef eller specialistfunktion inom förvaltningskansliet.

Som chef till en ny chef är det ditt ansvar att fungera som ett stöd i att prioritera innehållet i introduktionen.

Innan den nya chefen börjar

Ta stöd av introduktionsmallenPDF (pdf, 510.7 kB) för att förbereda en god introduktion

  • Boka utbildning och behörigheter i HRutan genom att kontakta HR-administratör.
  • Utse eventuell fadder inom ledningsgruppen.

När den nya chefen har börjat

Fadder

En fadder är en erfaren chef med samma eller liknande funktion inom organisationen. Till exempel har en biträdande rektor en annan biträdande rektor som fadder. En fadder har god kännedom om rutiner och riktlinjer för tjänsten.

Ledarutvecklingsprogram

Det finns ett ledarskapsutvecklingsprogram som riktar sig till de som är nya i ledarrollen. Syftet är att ge stöd och utveckling i ledarskapet. Programmet omfattar åtta tillfällen och ges tillsammans med grundskoleförvaltningen.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen