Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

HR-stöd för dig som är chef

Här hittar du information för dig som är chef inom Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Övergripande information för chefer i Malmö stad hittar du på arbetsfältet.

Arbetsfältet chef

Central information för alla chefer i Malmö stad. Här hittar du övergripande information om att vara chef i Malmö stad, handböcker, utbildningar och stöd i ditt HR-arbete med mera.

Introduktion för nya chefer

En introduktion ska skapa förståelse för vilket sammanhang du som ny chef ska verka i och tydliggöra värderingar och uppdrag.

Introduktion för nyanställda på arbetsplatsen

HR har tagit fram en mall för att du som chef ska ge dina nyanställda på arbetsplatsen en så bra introduktion det bara går.

Mentorsprogram

Alla chefer/ledare har möjlighet att få en mentor eller fadder med ledarerfarenhet inom eller utanför Malmö stad.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen