Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start

Rutiner för foto och film

Du tänker kanske inte på det men när du som tjänsteperson tar ett foto där någon kommer med i bild – då samlar du in en personuppgift till en myndighet.

Alla anställda i förvaltningen omfattas av nya skyldigheter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

I grunden får vi bara samla in de personuppgifter vi behöver hantera för att utföra vårt arbete. Bara need-to-have, inte nice-to-have.

Samtycken för foto och film 
– rutin för gymnasiet

Samtycken ska vara skriftliga. Numera omfattar samtyckesmallarna så väl skolornas egen fotografering som fotografering av förvaltningens kommunikationsavdelning. De är också giltiga under elevens hela studietid på skolan.

Gymnasieskolorna ska samla in samtycken vid skolstart. Insamlade samtycken hålls ordnade klassvis i pärmar, gärna med försättsblad som innehåller en förteckning över vilka elever i varje klass som har lämnat sitt samtycke. Om en elev vill återkalla sitt samtycke måste kommunikationsavdelningen kontaktas.

Mer information finns i samtyckesmallen nedan.

Samtycken – Komvux och personal

På komvux ska samtycken tas in vid foto/filmtillfälle. Samtycke ska även upprättas med personal som fotas/filmas.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen