Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/start

GDPR och vår förvaltning

Dataskyddsförordningen innebär ett stärkt skydd för behandling och spridning av medborgarens personuppgifter men också ökade skyldigheter för varje myndighet. 

Vi ska behandla personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Det innebär att vi bara ska samla in de uppgifter vi behöver för att utföra vårt utbildningsuppdrag. Vi ska följa arkivlagen när vi tar bort eller sparar uppgifter samt behandla personuppgifter på ett säkert sätt.

När vi behandlar personuppgifter måste vi informera medborgaren att vi gör det och hur vi gör det. Vi måste också kunna möta och hantera medborgarens rättighet att begära ut registerutdrag på samtliga register som hen finns registrerad i.

Här hittar du allt på - Gymnasie- & vuxenutbildningsförvaltningen