Denna sida är flyttad till nya Komin!

Nya adressen: https://cityofmalmo.omniacloud.net/komin

Utvärdering av inspirationsdagen för assistenter

1. Inspirationsdagen levde upp till mina förväntningar * (obligatorisk)
1. Inspirationsdagen levde upp till mina förväntningar

2. Dagen gav mig kunskap om förvaltningens verksamhet som jag inte hade tidigare * (obligatorisk)
2. Dagen gav mig kunskap om förvaltningens verksamhet som jag inte hade tidigare

3. Dagen gav mig möjligheter till nätverkande inom min yrkesroll * (obligatorisk)
3. Dagen gav mig möjligheter till nätverkande inom min yrkesroll