Anmälan till Välkommen till funktionsstödsförvaltningen -
en introduktionsträff - INSTÄLLD!

Inställd pga för få anmälda.

Tid: Måndagen den 27 april, kl 08.30-12.00

Plats: Fänriksgatan 1, entréplan, samling i receptionen

Tänk på att: Informera den nyanställde om datum, tid och plats!

Läs igenom information om utbildningen

Dina ifyllda uppgifter kommer att sparas för att möjliggöra eventuellt utskick av material/enkäter före/efter utbildningstillfället, samt för statistik. När detta är gjort kommer dina uppgifter att raderas.