Kurs för brukare:

VIP-kurs för att stärka
brukares självkänsla

V.I.P står för Viktig Intressant Person. VIP-kursen ska bidra till att stärka den enskildes självkänsla genom att lyfta kunskap om känslor och gränssättning.

Den 3 mars kör vi igång VIP-kurser för brukare med intellektuell eller psykisk funktionsnedsättning och som har insatser genom funktionsstödsförvaltningen. 

Kursen ska bidra till att stärka den enskildes självkänsla genom att lyfta kunskap om känslor och gränssättning och därmed minska risken för destruktiva relationer med personer i brukarens omgivning. Genom att bli medveten om sina känslor, träna på att sätta gränser och lära sig om våldets olika uttryck kan det bli lättare att göra bra val i olika situationer.

Arbetar du med brukare som du tror kan vara intresserade av att gå kursen? Läs mer och skriv ut informationsmaterial till brukare.

Kort och bra att veta för eventuella deltagare

  • Utbildningen är kostnadsfri
  • Det bjuds på fika varje gång
  • Kvinnor går i en grupp och män går i en grupp
  • Grupperna har mellan sex och åtta deltagare
  • Det är en lektion i veckan
  • Varje lektion är på dagtid och varar i två timmar

Folder till brukare: VIP-kursen in MalmöPDF (pdf, 278.5 kB)

Anmäl brukare

AnmälningsblankettPDF (pdf, 99.7 kB)
Fyll i på datorn alt. skriv ut och fyll i för hand och skicka till:

Funktionsstödsförvaltningen
Ann-Helen Westerdahl
Fänriksgatan 1
205 80 Malmö

internpost
Ann-Helen Westerdahl
Strategiska avdelningen
Funktionsstödsförvaltningen

e-post
ann-helen.westerdahl@malmo.se

Mer om VIP-kursen i Malmö

Kursen genomförs i grupper och hålls av speciellt utbildade handledare. Att dela sina åsikter och erfarenheter i grupp sätter igång processer som kan leda till en förändring och öka självkänslan hos deltagarna. Brukarna får på olika sätt öva på att ha huvudrollen i sitt eget liv. Genom att bli medveten om sina känslor, träna på att sätta gränser och lära sig om våldets olika uttryck kan det bli lättare att göra bra val i olika situationer.

Ann-Helen Westerdahl, strategiska avdelningen, är utvecklingssamordnare med särskilt fokus på jämställdhetsfrågor och våld i nära relation. Ann-Helen är ansvarig för VIP-kursen i förvaltningen och har själv genomgått handledarutbildningen.

- Jag har i flera år drivit projekt där vi har utbildat personal, tagit fram rutiner och handböcker för att öka kunskap och ge personalen verktyg när de i sin profession möter personer som utsätts för våld i nära relation. Nu är det dags att lägga fokus på förebyggande arbete och program/metoder till brukare, säger Ann-Helen och fortsätter:

- Jag tror att V.I.P. kan göra skillnad för personer med intellektuell funktionsnedsättning och psykisk ohälsa. På kursen pratar vi om känslor, självkänsla, att göra val som är bra för en själv och om olika relationer. Att få kunskap om sina rättigheter, vad våld är och lära sig att sätta sina egna gränser ger personer möjlighet att ta makten i sina liv. I handledarutbildningen fick jag gå igenom programmet och prova på alla övningarna. Jag fick tänka till och kände mig stärkt när utbildningen var klar. Det önskar jag att fler ska bli.

Bakgrund 

Kerstin Kristensen, utbildningsledare och utvecklingsansvarig på KvinnorfridsAkademin och Ewa Fransson Mannelqvist, utvecklingsledare Dialoga utvecklade V.I.P.-programmet åt Eskilstuna kommun. Programmet utgår från Ersta vändpunktens och Föreningen Bojens stödprogram och har tillkommit med medel från Allmänna arvsfonden i projektet Utvecklingscentrum Dubbelt Utsatt, Bräcke diakoni. Den 1 maj 2015 tog vård- och omsorgsförvaltningen i Eskilstuna kommun över V.I.P-programmet och ansvarar nu för att utbilda nya V.I.P-gruppledare nationellt.

Rapport V. I. P.PDF (pdf, 447.6 kB)

Eskilstuna kommun: V.I.P.-programmet ger kunskap om känslor, gränssättning och våld