Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), anmälan för skyddsombud/fackliga representanter

Datum: 11 november.

Tid: 08.30–12.00.

Plats: Digital utbildning via Teams