Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), anmälan för chefer

Datum: 19 november.

Tid: 08.30–12.00.

Plats: Digital utbildning via Teams.