Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Funktionsstödsförvaltningen bjuder in dig som är chef, skyddsombud eller facklig representant i samverkan till en halvdags utbildning om planering och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Utbildningen genomförs partsgemensamt.

Avsnitt under utbildningen:

  • Vad är SAM och hur arbetar vi med SAM på funktionsstödsförvaltningen?
  • Malmö stads arbetsmiljöprocess
  • Arbetsskador och tillbud
  • Riskbedömning
  • OSA (Organisatorisk och Social Arbetsmiljö)

Anordnas av:

HR-avdelningen i samarbete med HR-service och huvudskyddsombud.

Tid och plats:

Välj datum, onsdag den 11 november eller torsdag den 19 november kl. 8.30–12.00.

Digital utbildning via Teams.

Max 20 deltagare.

Kontakt:

Gordana Kliba, (för frågor om anmälan)
gordana.kliba@malmo.se
0768-91 65 74

Gertrud Hedén, HR-konsult (för frågor om utbildningen)
gertrud.heden@malmo.se
040-34 64 44, 0768-79 80 75

Anmälningsformulär hittar du i högerspalten för alla utbildningstillfällena.