Lifecareutbildning FSF

Det pågår ett utvecklingsarbete gällande social dokumentation i funktionsstödsförvaltningen. Lifecareutbildningen är pausad i väntan på detta arbete. Vid behov av utbildning i Lifecare lyft frågan med din chef och avdelningsledning.

Syfte:

Få kunskap och kännedom om systemet Lifecare

Mål:

Kunna hitta rätt i Lifecare

Målgrupp:

Omvårdnadspersonal i funktionsstödsförvaltningen

Innehåll:

Utbildningen innehåller en teoretisk genomgång av systemet samt praktiskt tillämpning i systemet.

Utbildningens längd:

Tre timmar

Anordnas av:

Strategiska avdelningen