Anmälan till uppstartsmöte för hjälpmedelsombud

Välkommen att anmäla dig i formuläret nedan.

Tid: Torsdag 8 oktober 2020 kl 13.00-16.00

Plats: Information om plats återkomme vi med.

Minst 5 deltagare krävs föp att kunna hålla detta tillfälle