Hjälpmedelsombud välkomnas till uppstartsmöte inför ny rutin för Basutrustning


Syfte/mål:
Hjälpmedlesombuden ska:

* introduceras till den nya rutinen
*förberedas på det kommande arbete med bla inventering, återlämnig av hjälpmedel samt reparation av hjälpmedel.
*få introduktion och förståelse för checklistan.

Innehåll:

Information om ny rutin
Presentation av tidsplan
Praktisk genomgång med dator
Genomgång av checklista
Skapa en pärm

Målgrupp:

Utsedda hjälpmedelsombud som gått Malmö stads hjälpmedelsombudsutbildning