Anmälan till utbildning för hjälpmedelsombud

Välkommen att anmäla dig i formuläret nedan. Stäm av med närmaste chef före anmälan.

Tid: Tisdag 20 oktober 2020, 8.30-15.30

Plats: Storgatan 20 plan 4