Anmälan till utbildning för hjälpmedelsombud

Välkommen att anmäla dig i formuläret nedan. Stäm av med närmaste chef före anmälan.

Tid: Tisdag 24 mars 2020, 8.30-15.30

Plats: Gyllebosalen, Mellanhedsgatan 26 A.

Kollektivtrafik:
Linje 4, hållplats Västervång
Linje 1, hållplats Bellevue park