Anmälan till frukostseminarium "Det där med att förstå varandra" den 27 februari

Plats: Fänriksgatan 1, Entréplan (Fänrik 2,3,4)
Tid: 27 februari klockan 08:00 - 10:00