Anmälan till utbildning Förflyttningskunskap-

Block sittande/stående

Välkommen att anmäla dig i formuläret nedan. Stäm av med närmaste chef före anmälan.

Tid: Måndag 5 oktober 2020 kl 08.15-12.00

Plats: Storgatan 20, plan 4